Ticaret Hukuku

Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, ticaret hukukuna ve şirketler hukukuna dair danışmanlık hizmeti ile birlikte ortaya çıkan ihtilafların çözümü hususunda dava vekilliği hizmeti vermektedir