Sigorta Hukuku

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ülkemizde neredeyse herkesin bir sorunla karşılaştığı sigorta hukuku alanında, doğan uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine profesyonel bir hizmet sunmaktadır.