Kurumsal

Hakkımızda

Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, 2013 yılında Av. Mert SAĞDIÇ tarafından kurulmuştur. Hukukun üstünlüğü prensibiyle faaliyette bulunan, bireysel anlamda kişilere ve kurumsal şirketlere danışmanlık ve dava hizmeti sunan yenilikçi bir hukuk bürosudur. Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kişilere ve kurumsal şirketlere verilecek hukuki yardımlarda öncelikle tarafsızlığı ön planda tutmaktadır. Hukuka ve kanuna bağlı kalarak müvekkillerine başvurabilecekleri yolların neler olduğunu açıkça anlatmayı ve sorunların en kısa zamanda çözümünü ilke olarak kabul etmektedir.

Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerini başta İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku olmak üzere başka birçok alanda karşılıklı güven ilkesi çerçevesinde temsil etmektedir.

Misyon

Yargılamanın her safhasında detaylı ve zamanında müvekkillerini bilgilendirmek ve aydınlatmak Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun öncelikli prensiplerindendir. Müvekkil-Avukat ilişkisinin güvenilirliği ve yakınlığı, Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu için hem davaların hem de danışmanlıkların yürütülmesi ve sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir.

Vizyon

Hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda, farklılıklar ortaya koyarak adaletin tesisini sağlamaktır.