Danışmanlık Hizmetimiz için Bizimle İletişime Geçin

Faaliyet Alanlarımız

İcra İflas Hukuku

Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine deneyimli icra ekibiyle hizmet vermektedir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanında son derece titiz bir çalışma yürüten Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaların takibini yapmaktadır.

Ticaret Hukuku

Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, ticaret hukukuna ve şirketler hukukuna dair danışmanlık hizmeti ile birlikte ortaya çıkan ihtilafların çözümü hususunda dava vekilliği hizmeti vermektedir.

Sigorta Hukuku

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sağdıç Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ülkemizde neredeyse herkesin bir sorunla karşılaştığı sigorta hukuku alanında, doğan uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine profesyonel bir hizmet sunmaktadır.